Hotel w Kołobrzegu I

 • zespół autorski: Ryszard Czapla,
  Maciej Sobczyk,
  Paweł Szumielewicz
 • lokalizacja:
  Kołobrzeg,
  Polska
 • powierzchnia:
  4927m2
 • kubatura:
  17196m3