Hotel w Kołobrzegu II

 • zespół autorski: Ryszard Czapla,
  Maciej Sobczyk,
  Paweł Szumielewicz
 • lokalizacja:
  Kołobrzeg,
  Polska
 • powierzchnia:
  5536m2
 • kubatura:
  16306m3