Kaplica dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"

Koncepcja kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Warszawie.
Kubiczna prosta bryła zbudowana na rzucie kwadratu. Nakryta dachem dwuspadowym. Elementem wyróżniającym jest elewacja wschodnia, od strony ołtarza, oderwana bryła w formie łuku z dużym wirtualnym krzyżem wyciętym z kubatury ściany. Wnętrze proste, surowe, z małą ilością światła zewnętrznego, sprzyjające modlitwie w skupieniu.

 • zespół autorski: Ryszard Czapla,
  Piotr Chowaniec
 • lokalizacja:
  Warszawa,
  Polska
 • powierzchnia:
  246m2
 • kubatura:
  1858m3