Rozbudowa Sejmu RP

Koncepcja rozbudowy zakłada neutralne wpisanie się nowych budynków w istniejący kontekst urbanistyczny, tak aby główny budynek sejmowy nadal pozostał dominantą w rozważanym obszarze.

 • zespół autorski: Ryszard Czapla,
  Wojciech Ciechan,
  Marcin Łapiński,
  Paweł Szumielewicz
 • lokalizacja:
  Warszawa,
  Polska