Wielkie Muzeum Egipskie

Podróż nigdy nie jest zwykłym przemieszczaniem się, lecz impulsem do poszukiwań i zmiany, przesądzającym o ruchu i wynikających zeń doświadczeniach. Wobec tego studiowanie, dociekanie, poszukiwanie i intensywne przeżywanie wszystkiego co nowe, są sposobami podróżowania albo, jeśli ktoś woli, symbolicznymi ekwiwalentami podróży. Wędrówka po muzeum jest podróżą w czasie i przestrzeni, zarówno w dosłownym, jak i symbolicznym sensie.

 • zespół autorski: Ryszard Czapla,
  Piotr Chowaniec,
  Wojciech Ciechan,
  Maciej Sobczyk,
  Paweł Szumielewicz
 • lokalizacja:
  Giza,
  Egipt